https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento219_39_houkokusyo.pdf